Tildelingen skjedde statsråd 23. juni. Muhammad Rafiq er tildelt medaljen for edel dåd i gull. Rafiq utmerket seg med en ekstraordinær innsats i overmanningen av gjerningsmannen, og utførte en usedvanlig fremragende redningsdåd.

Mohammad Iqbal er tildelt medaljen for edel dåd i sølv. Iqbal innsats var avgjørende for at gjerningsmannen ble overmannet.

– Rafiq og Iqbal havnet i en forferdelig dramatisk situasjon, der deres mot og snarrådighet avverget det som kunne blitt et mye verre angrep. Jeg takker dem for innsatsen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Den offisielle overrekkelsen av medaljene er under planlegging og vil skje over sommeren.